Pro prodejce

V současné době připravujeme ceník za pronájem prodejních ploch. Po jeho dokončení bude současně s mapkou, na které bude znázorněno rozmístění stánků zveřejněn právě zde.